De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te nemen met de afzender per kerende e-mail. Verder verzoeken wij u in dat geval dit e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken.

Hoewel de informatie op onze website en in onze e-mails met uiterste zorg is samengesteld en Medevso deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te?houden, kunnen aan deze website en eventuele berichten geen rechten worden ontleend.?Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Medevso aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke?fouten en tekortkomingen in de website of (e-mail)berichten, noch voor daarbij overgebrachte virussen. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Alle prijzen vermeld op onze website of?in door ons verstuurde berichten zijn exclusief btw, tenzij nadrukkelijk vermeld wordt dat een prijs inclusief btw is.